Ανάπτυξη του Google Analytics.

Ο Διαχειριστής ετικετών Google διαθέτει στενή ενσωμάτωση με το Google Analytics. Χρησιμοποιήστε τον Διαχειριστή ετικετών, για να διαμορφώσετε και να αναπτύξετε τις διαμορφώσεις ετικετών του Google Analytics.

Για να ρυθμίσετε μια νέα ετικέτα του Google Analytics:

 1. Στην οθόνη Επισκόπηση χώρου εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα ετικέτα. Εναλλακτικά, από οποιοδήποτε σημείο του κοντέινερ, κάντε κλικ στην επιλογή Ετικέτες και μετά Νέα. Θα εμφανιστεί μια οθόνη ορισμού της νέας ετικέτας.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση ετικέτας και επιλέξτε Universal Analytics.
 3. Διαλέξτε την επιθυμητή επιλογή για το στοιχείο Τύπος παρακολούθησης(Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε την επιλογή “Προβολή σελίδας” σε έναν ιστότοπο, για να μετρήσετε ποιες σελίδες επισκέπτονται οι χρήστες σας. Χρησιμοποιήστε την επιλογή “Συμβάν”, αν θέλετε να μετρήσετε μια συγκεκριμένη αλληλεπίδραση, όπως το κλικ σε κουμπί για μια προώθηση.)
 4. Επιλέξτε ή δημιουργήστε μια νέα Μεταβλητή ρυθμίσεων του Google Analytics:
  • Για να επαναχρησιμοποιήσετε μια μεταβλητή ρυθμίσεων του Google Analytics που έχει ήδη ρυθμιστεί:
   1. Επιλέξτε την επιθυμητή μεταβλητή από το μενού. Το Αναγνωριστικό παρακολούθησης του Google Analytics και όλες οι υπόλοιπες ρυθμίσεις από τη συγκεκριμένη μεταβλητή θα εφαρμοστούν στην ετικέτα σας.
  • Για να ρυθμίσετε μια νέα μεταβλητή ρυθμίσεων του Google Analytics:
   1. Επιλέξτε Νέα μεταβλητή…
   2. Στην οθόνη Διαμόρφωση μεταβλητής, καταχωρίστε το Αναγνωριστικό παρακολούθησης του Google Analytics.
   3. Τομέας cookie: Αν δεν έχετε αναπτύξει άλλες ετικέτες του Google Analytics στον ιστότοπό σας μέσω του analytics.js ή από τον Διαχειριστή ετικετών, θα πρέπει να αφήσετε ενεργοποιημένη την επιλογή “auto” για αυτήν την τιμή. Αν έχετε ρυθμίσει άλλες ετικέτες του Google Analytics στον ιστότοπό σας ή στον Διαχειριστή ετικετών, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι υπάρχει συνέπεια όσον αφορά την τιμή του τομέα cookie.
   4. Αν χρειάζεστε πρόσθετες ρυθμίσεις, όπως τη ρύθμιση προσαρμοσμένων πεδίων, ιδιοτήτων, μετρήσεων, ομάδων περιεχομένου, λειτουργιών διαφήμισης, λειτουργιών Βελτιωμένου ηλεκτρονικού εμπορίου ή παρακολούθησης μεταξύ τομέων, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες ρυθμίσεις και διαμορφώστε τα αντίστοιχα πεδία.
   5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
   6. Θα σας ζητηθεί να μετονομάσετε τη μεταβλητή, αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Μπορείτε να επιλέξετε να αποδεχτείτε την προεπιλεγμένη ρύθμιση ή να καταχωρίσετε ένα δικό σας όνομα. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση, για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση ετικέτας.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση, για να επιλέξετε έναν κανόνα ετικέτας που θα ενεργοποιεί την ετικέτα. Μπορείτε να επιλέξετε έναν υπάρχοντα κανόνα ετικέτας ή να κάνετε κλικ στο εικονίδιο “+”, για να ορίσετε έναν νέο κανόνα ετικέτας.

Εφαρμογές ετικέτας

Μερικά παραδείγματα πιθανών διαμορφώσεων ετικέτας του Google Analytics που μπορούν να ρυθμιστούν από τον Διαχειριστή ετικετών:

 • Βασική δραστηριότητα ιστοσελίδας: Πρόκειται για τη συνηθέστερη εφαρμογή του Google Analytics. Ορίστε τον Τύπο παρακολούθησης σε Προβολή σελίδας και στην ενότητα Ενεργοποίηση, επιλέξτε έναν κανόνα ετικέτας που θα ενεργοποιείται σε όλες τις σελίδες.
 • Παρακολούθηση συμβάντων: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Διαχειριστή ετικετών, για να διαμορφώσετε και να αναπτύξετε ετικέτες του Google Analytics που θα παρακολουθούν συγκεκριμένα συμβάντα, όπως κλικ σε συνδέσμους ή σε κουμπιά σε μια ιστοσελίδα. Μάθετε περισσότερα.
 • Παρακολούθηση μεταξύ τομέων: Χρησιμοποιήστε τον Διαχειριστή ετικετών, για να παρακολουθήσετε χρήστες σε πολλούς τομείς. Μάθετε περισσότερα.
 • Παρακολούθηση ηλεκτρονικού εμπορίου: Παρακολουθήστε συμβάντα ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Δυναμικό επαναληπτικό μάρκετινγκ: Εφαρμόστε δυναμικό επαναληπτικό μάρκετινγκ με το Google Analytics, για να προβάλλετε στους χρήστες διαφημίσεις οι οποίες περιέχουν προϊόντα και υπηρεσίες που είχαν δει οι χρήστες στο παρελθόν.

Ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τις ετικέτες του Google Analytics

Οι ετικέτες του Google Analytics μπορούν να διαμορφωθούν στον Διαχειριστή ετικετών Google, ώστε να έχουν την ίδια λειτουργικότητα με τις περισσότερες μη αυτόματες εφαρμογές κώδικα. (Σημείωση: Προς το παρόν, οι προσαρμοσμένες προσθήκες του Universal Analytics δεν υποστηρίζονται στον Διαχειριστή ετικετών Google.) Οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης βρίσκονται στη διαμόρφωση μεταβλητής ρυθμίσεων του Google Analytics ή μπορούν να οριστούν σε επίπεδο ετικέτας στην ενότητα Ενεργοποίηση ρυθμίσεων παράκαμψης σε αυτήν την ετικέτα και μετά Περισσότερες ρυθμίσεις:

Πεδία για ορισμό: Οι προσαρμοσμένες ετικέτες απόλυτης κωδικοποίησης του Google Analytics χρησιμοποιούν τις κλήσεις API create() και set() για τη δημιουργία εφαρμογών παρακολούθησης και για την προσθήκη προσαρμοσμένων διαμορφώσεων. Ο Διαχειριστής ετικετών χρησιμοποιεί τη ρύθμιση “Πεδία για ορισμό” για την επανάληψη αυτής της λειτουργίας. Χρησιμοποιήστε το κουμπί +Προσθήκη πεδίου, για να δημιουργήσετε πρόσθετα ζεύγη ονόματος-τιμής πεδίου.

Προσαρμοσμένες ιδιότητες: Χρησιμοποιήστε το κουμπί +Προσθήκη προσαρμοσμένης ιδιότητας, για να προσθέσετε προσαρμοσμένες ιδιότητες. Καταχωρίστε Ευρετήριο και Τιμή ιδιότητας για κάθε καταχώριση. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση προσαρμοσμένων ιδιοτήτων.

Προσαρμοσμένη μέτρηση: Χρησιμοποιήστε το κουμπί +Προσθήκη προσαρμοσμένης μέτρησης, για να προσθέσετε προσαρμοσμένες μετρήσεις. Καταχωρίστε ένα Ευρετήριο και μια Τιμή μέτρησης για κάθε καταχώριση. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση της προσαρμοσμένης μέτρησης.

Ομάδες περιεχομένου: Χρησιμοποιήστε το κουμπί +Προσθήκη προσαρμοσμένης ομάδας περιεχομένου, για να προσθέσετε προσαρμοσμένες ομάδες περιεχομένου. Καταχωρίστε ένα Ευρετήριο και μια Ομάδα περιεχομένου για κάθε καταχώριση. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση ομάδων περιεχομένου.

Ενεργοποίηση λειτουργιών διαφημίσεων προβολής: Ενεργοποιεί την προσθήκηdisplayfeatures για λειτουργίες διαφήμισης, όπως οι αναφορές “Δημογραφικά στοιχεία” και “Ενδιαφέροντα”, το επαναληπτικό μάρκετινγκ και η ενσωμάτωση του Google Marketing Platform. Έχετε υπόψη ότι πρέπει να διαμορφώσετε τις αντίστοιχες ρυθμίσεις και στη διεπαφή του Google Analytics. Η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας στις ετικέτες είναι προαιρετική. Για να παρακάμψετε αυτό το πεδίο και για να απενεργοποιήσουν οι ρυθμίσεις ιδιοκτησίας τις λειτουργίες αναφορών διαφημίσεων, στην ενότητα Πεδία για ορισμό, προσθέστε ένα πεδίο με τον τίτλο allowAdFeatures και καταχωρίστε την τιμή false. Ενημερωθείτε σχετικά με τις λειτουργίες διαφημίσεων προβολής και τον αντίκτυπο που έχουν στην πολιτική απορρήτου.

Βελτιωμένο ηλεκτρονικό εμπόριο: Αποστέλλονται δεδομένα που μετρούν τις αλληλεπιδράσεις που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο, για παράδειγμα όταν οι πελάτες έχουν προσθέσει στοιχεία στις παραγγελίες τους, όταν έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία ολοκλήρωσης αγορών και όταν έχουν ολοκληρώσει μια αγορά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βελτιωμένο ηλεκτρονικό εμπόριο, για να εντοπίσετε τμήματα πελατών που μένουν εκτός της διοχέτευσης ηλεκτρονικού εμπορίου. Μάθετε περισσότερα

Παρακολούθηση μεταξύ τομέων: Παρακολουθήστε ξεχωριστούς τομείς ανώτερου επιπέδου ως μία οντότητα, για να συνδυάσετε δεδομένα για τους συγκεκριμένους τομείς μαζί στις ίδιες αναφορές του Google Analytics. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την παρακολούθηση μεταξύ τομέων. Μερικές από τις πρόσθετες επιλογές είναι οι εξής:

 • Τομείς αυτόματου συνδέσμου: Καταχωρίστε μια λίστα τομέων που διαχωρίζεται με κόμματα, για να μοιραστείτε αυτόματα ένα αναγνωριστικό πελάτη σε πολλούς τομείς.
 • Χρήση κατακερματισμού ως διαχωριστικού: Χρησιμοποιήστε ένα σύμβολο hashtag (octothorpe) (#), και όχι ερωτηματικό (?), για να προσθέσετε τιμές cookie σε URL. Ορίστε αυτήν την τιμή σε αληθή, ψευδή ή σε μια μεταβλητή Διαχειριστή ετικετών που εμφανίζεται ως αληθής ή ψευδής.
 • Εμπλουτισμός φορμών: Προσθέτει πληροφορίες παρακολούθησης στην ενέργεια της φόρμας. Ορίστε αυτήν την τιμή σε αληθή, ψευδή ή σε μια μεταβλητή Διαχειριστή ετικετών που εμφανίζεται ως αληθής ή ψευδής.

Σύνθετη διαμόρφωση: Αυτά τα στοιχεία ελέγχου διαθέτουν διευρυμένες λειτουργίες και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από έμπειρους χρήστες.

 • Όνομα καθολικής συνάρτησης: Μετονομάστε την καθολική συνάρτηση που χρησιμοποιείται από την ετικέτα του Universal Analytics. Μάθετε περισσότερα.
 • Χρήση έκδοσης εντοπισμού σφαλμάτων: Το Google Analytics προσφέρει μια έκδοση εντοπισμού σφαλμάτων της βιβλιοθήκης analytics.js που καταγράφει λεπτομερή μηνύματα στην κονσόλα JavaScript. Ορίστε αυτήν την τιμή σε αληθή, ψευδή ή σε μια μεταβλητή Διαχειριστή ετικετών που εμφανίζεται ως αληθής ή ψευδής. Μάθετε περισσότερα
 • Ενεργοποίηση της Ενισχυμένης αναγνώρισης συμβολής συνδέσμου: Η Ενισχυμένη αναγνώριση συμβολής συνδέσμου βελτιώνει την ακρίβεια της αναφοράς “Αναλυτικά στοιχεία στη σελίδα”. Όταν μια σελίδα περιέχει πολλαπλούς συνδέσμους στο ίδιο URL, προσθέτει ένα μοναδικό αναγνωριστικό στοιχείου σε κάθε σύνδεσμο. Ορίστε αυτήν την τιμή σε αληθή, ψευδή ή σε μια μεταβλητή Διαχειριστή ετικετών που εμφανίζεται ως αληθής ή ψευδής. Μάθετε περισσότερα
 • Ορισμός ονόματος εφαρμογής παρακολούθησης: Σας προτείνουμε να αποφύγετε τη χρήση εφαρμογών παρακολούθησης στον Διαχειριστή ετικετών. Μάθετε περισσότερα
Κορυφή

©2019 new.arborwebsites.com is made with by